Srovnáváme vybrané služby dostupné na českém trhu

Provozní podmínky webu

Autorská práva
Pokud zpravidla není uvedeno jinak, pak autorská práva k jednotlivým textům a grafickým prvkům uveřejněných na stránkách www.komparomat.cz (dále jen stránky), přísluší provozovateli stránek www.komparomat.cz (dále jen provozovatel). Veškeré ochranné známky nebo jiné označení třetích stran, které mohou stránky obsahovat, přísluší jejich právoplatným držitelům a jsou použity pouze k identifikaci příslušných firem a jejich produktům.

Omezení odpovědnosti
Provozovatel nezaručuje, že všechny uveřejněné informace jsou zcela správné, úplné nebo aktuální. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu nebo jinou újmu, která může vzniknout při použití těchto informací a nemůže nést odpovědnost za obsah cizích stránek, na které je dále odkazováno.

Ochrana osobních údajů
Provozovatel nesbírá žádné osobní nebo neosobní údaje o uživatelích jako např. cookie, IP adresy apod. Na stránce, ale mohou být použity aplikace třetích stran, které některé neosobní informace mohou využívat pro cílení a zobrazovaní reklam. Výjimkou jsou e-mailové adresy, které sami uživatelé předávají provozovateli pro zasílání informačního newsleteru. Tyto adresy slouží výhradně pro účely objednaného newsletteru a údaje nejsou nikdy z naší strany dále poskytovány třetím stranám. Samotný obsah newsletteru, ale může obsahovat reklamní sdělení.

Odpovědnost uživatele
Uživatel nese odpovědnost za důsledky svého chování ve spojení s užíváním stránek a souhlasí, že nebude tyto stránky používat k aktivitám, které by mohly poškodit funkčnost stránek nebo byly v rozporu s platnými zákony České republiky.

Další informace

KomparoMat.cz

Komparomat.cz nabízí srovnání vybraných služeb a online produktů na českém trhu.